نگاه بی معنی
۷ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حاتم محمدی

وقتی که خسته ام و به عرش نگاه میکنم
او به نگاه من تبسم میکند.
زانو بقل گرفته ام ،
وبه فرط یک معجزه دل رها کرده ام
من از تمام سرنوشت خود بیمناکم،
سخت دلگیرم،
رو به روی یک سنگلاخ پست فطرت،
که

شاعر:حاتم محمدی


مطالب پیشنهادی