جایگاه ایران در شاخص توسعه فراگیر سال ۲۰۱۸
۷ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

مجمع جهانی اقتصاد، کشورها را در دو گروه اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور رتبه بندی کرده است که ایران در بین ۷۴ کشور رتبه ۲۷ را در گروه اقتصادهای نوظهور دارد.

مجمع جهانی اقتصاد، کشورها را در دو گروه اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور رتبه بندی کرده است که ایران در بین ۷۴ کشور رتبه ۲۷ را در گروه اقتصادهای نوظهور دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از داکا تریبون، ۷۴ کشور از جمله ایران در گروه اقتصادهای نوظهور و ۲۹ کشور هم در گروه اقتصادهای پیشرفته قرار دارند. شاخص توسعه فراگیر، عملکرد ۱۰۳ کشور را در ۱۱ بعد اندازه می گیرد که ۱۰ بعد آن را شاخص‌های پیشرفت اقتصادی و یک بعد دیگر را تولید ناخالص داخلی آن‌ها، تشکیل می‌دهد. این ابعاد شامل: نرخ اشتغال، بهروه‌وری نیروی کار، درآمد خانوارها، درآمد سرانه، پس انداز خالص، امید به زندگی، نرخ فقر، توزیع ثروت، بدهی عمومی و ابتکارات سازگار با محیط زیست است. در این شاخص، یک نمره عددی از ۱ تا ۷ به هر کشور تخصیص داده می‌شود که یک به معنای بدترین و ۷ به معنای بهترین عملکرد است.

در بین کشورهای نوظهور، ایران، در رده ۲۷ قرار دارد و کشورهای لیتوانی، مجارستان، آذربایجان و لتونی، به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم کشورهای نوظهور قرار دارند و پس از این کشورها لهستان، موزامبیک، لسوتو، مالاوی، زیمباوه و مصر هستند.  


مطالب پیشنهادی