جاده زندگي
۷ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سید محمد میرزایی

اين جاده ى زندگي كه نامش عمرست
صياد فريبنده و دامش عمرست
مغرور مشو تنش شكستن دارد
چون خمره ى شيشه اى كه جامش عمرست

ميرزايي
آلبوم (قمرى هاى

شاعر:سید محمد میرزایی


مطالب پیشنهادی