ورود ژاپن به طرح افزايش راندمان نيروگاه‌هاي ايران
۶ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

معاون برنامه ريزي شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي از ورود ژاپن براي تامين مالي طرح بازتواني نيروگاه‌هاي حرارتي کشور خبر داد.


معاون برنامه ريزي شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي از ورود ژاپن براي تامين مالي طرح بازتواني نيروگاه‌هاي حرارتي کشور خبر داد.
هم اکنون راندمان نيروگاه‌هاي کشور ۳۷٫۸ درصد است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، اين عدد تا پايان سال ۱۴۰۰ بايد به حدود ۴۰ درصد برسد.
در اين ارتباط، «حميدرضا عظيمي» در گفت و گو با ايرنا، اعلام کرد: در حدود سه هزار مگاوات نيروگاه قديمي‌با راندمان پايين در سطح کشور وجود دارد که طرح « بازتواني نيروگاه‌هاي حرارتي» را با اهداف ارتقاي راندمان و کاهش مصرف سوخت در اين نيروگاه‌ها آغاز کرده ايم.
معاون برنامه ريزي شرکت توليد نيروي برق حرارتي با بيان اينکه در اين ارتباط احداث دو واحد نيروگاهي ۵۰۰ مگاواتي (در جمع يک هزار مگاوات) با راندمان ۶۰ درصد در نيروگاه ري در دستور کار قرار گرفته است، گفت: براي احداث اين دو واحد نيروگاهي با يک تيم ژاپني وارد مذاکره شده ايم؛ براي اين همکاري مصوبه شوراي اقتصاد نيز اخذ شده است تا از تسهيلات کم بهره دولت ژاپن استفاده کنيم.
عظيمي‌در مورد آخرين وضعيت اين همکاري گفت: مذاکرات اين همکاري ادامه دارد و برنامه ما اين است که تا پايان امسال بتوانيم اين مذاکرات را به مرحله قرارداد برسانيم و روند مبادله قرارداد آن را از طريق سازمان برنامه و بودجه پيش ببريم.
وي افزود: در طرح بازتواني نيروگاه‌ها، نيروگاه‌هاي شهيد رجايي و شهيد مفتح را نيز با ژاپني‌ها پيش برده ايم؛ مذاکرات اين همکاري انجام شده است و قصد داريم منابع مالي مورد نياز اين طرح را با استفاده از آژانس همکاريهاي بين المللي ژاپن (جايکا) تامين کنيم.
وي در مورد شرايط اين تسهيلات نيز گفت: سود تسهيلات جايکاي ژاپن کمتر از ۲ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶ سال پس از تخصيص تسهيلات به مدت ۲۰ سال انجام مي‌پذيرد.
معاون برنامه ريزي شرکت توليد نيروي برق حرارتي گفت: هدف از اجراي طرح بازتواني در اين دو نيروگاه، بالا بردن ضريب بهره وري در نيروگاه، کاهش هزينه‌هاي تعمير و نگهداري و همچنين افزايش عمر نيروگاه است.
عظيمي‌با بيان اينکه بحث اصلي اجراي طرح بازتواني، اجراي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد است، گفت: براي اجراي طرح بازتواني در نيروگاه‌هاي ديگر هم مذاکرات جدي آغاز شده است اما واقعيت امر اين است که سرفصل اين مهم، ماده ۱۲ است که بتوانيم از آن طريق استفاده کنيم.  بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد، به دنبال افزايش راندمان در نيروگاهها، سوختِ صرفه‌جويي شده يا معادل آن بايد به سرمايه‌گذاران پرداخت شود.
از آغاز فعاليت دولت يازدهم تا امروز، ۵۴ واحد نيروگاهي جديد به بهره برداري رسيده و ظرفيت نيروگاه‌هاي کشور با افزايشي هشت هزار مگاواتي به ۷۷ هزار مگاوات رسيده است.

ورود ژاپن به طرح افزايش راندمان نيروگاه‌هاي ايران
معاون برنامه ريزي شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي از ورود ژاپن براي تامين مالي طرح بازتواني نيروگاه‌هاي حرارتي کشور خبر داد.
هم اکنون راندمان نيروگاه‌هاي کشور ۳۷٫۸ درصد است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، اين عدد تا پايان سال ۱۴۰۰ بايد به حدود ۴۰ درصد برسد.
در اين ارتباط، «حميدرضا عظيمي» در گفت و گو با ايرنا، اعلام کرد: در حدود سه هزار مگاوات نيروگاه قديمي‌با راندمان پايين در سطح کشور وجود دارد که طرح « بازتواني نيروگاه‌هاي حرارتي» را با اهداف ارتقاي راندمان و کاهش مصرف سوخت در اين نيروگاه‌ها آغاز کرده ايم.
معاون برنامه ريزي شرکت توليد نيروي برق حرارتي با بيان اينکه در اين ارتباط احداث دو واحد نيروگاهي ۵۰۰ مگاواتي (در جمع يک هزار مگاوات) با راندمان ۶۰ درصد در نيروگاه ري در دستور کار قرار گرفته است، گفت: براي احداث اين دو واحد نيروگاهي با يک تيم ژاپني وارد مذاکره شده ايم؛ براي اين همکاري مصوبه شوراي اقتصاد نيز اخذ شده است تا از تسهيلات کم بهره دولت ژاپن استفاده کنيم.
عظيمي‌در مورد آخرين وضعيت اين همکاري گفت: مذاکرات اين همکاري ادامه دارد و برنامه ما اين است که تا پايان امسال بتوانيم اين مذاکرات را به مرحله قرارداد برسانيم و روند مبادله قرارداد آن را از طريق سازمان برنامه و بودجه پيش ببريم.
وي افزود: در طرح بازتواني نيروگاه‌ها، نيروگاه‌هاي شهيد رجايي و شهيد مفتح را نيز با ژاپني‌ها پيش برده ايم؛ مذاکرات اين همکاري انجام شده است و قصد داريم منابع مالي مورد نياز اين طرح را با استفاده از آژانس همکاريهاي بين المللي ژاپن (جايکا) تامين کنيم.
وي در مورد شرايط اين تسهيلات نيز گفت: سود تسهيلات جايکاي ژاپن کمتر از ۲ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶ سال پس از تخصيص تسهيلات به مدت ۲۰ سال انجام مي‌پذيرد.
معاون برنامه ريزي شرکت توليد نيروي برق حرارتي گفت: هدف از اجراي طرح بازتواني در اين دو نيروگاه، بالا بردن ضريب بهره وري در نيروگاه، کاهش هزينه‌هاي تعمير و نگهداري و همچنين افزايش عمر نيروگاه است.
عظيمي‌با بيان اينکه بحث اصلي اجراي طرح بازتواني، اجراي ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد است، گفت: براي اجراي طرح بازتواني در نيروگاه‌هاي ديگر هم مذاکرات جدي آغاز شده است اما واقعيت امر اين است که سرفصل اين مهم، ماده ۱۲ است که بتوانيم از آن طريق استفاده کنيم.  بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد، به دنبال افزايش راندمان در نيروگاهها، سوختِ صرفه‌جويي شده يا معادل آن بايد به سرمايه‌گذاران پرداخت شود.
از آغاز فعاليت دولت يازدهم تا امروز، ۵۴ واحد نيروگاهي جديد به بهره برداري رسيده و ظرفيت نيروگاه‌هاي کشور با افزايشي هشت هزار مگاواتي به ۷۷ هزار مگاوات رسيده است.


مطالب پیشنهادی