من و یاد تو و خاطره ی باد...
۶ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مصطفی رسولی

شبی دردم به بادی گفتم که از اینجا گذر می کرد
نگاه آسمان کردم او هم درد من بیشتر می کرد
اگر سقف خانه می ریخت من و باد همسفر بودیم
گذاشتی منتظر باشم ورنه من و باد مسافر بودیم
نشان تو که به او گفتم

شاعر:مصطفی رسولی


مطالب پیشنهادی