وقت شیدایی
۴ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ابراهیم گرجی

ای غنچه هابهارت مبارک که وقت شیدایی است
بر چهره ات نشسته شبنم چه خوش تماشایی است
نسیم صبح ترا مست کرده است امشب
همین نشانه عشق است و لطف زیبایی است
به این بهانه به جشن ات نمیبرند امشب
که مست

شاعر:ابراهیم گرجی


مطالب پیشنهادی