دنیا
۴ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حمید ارامیان

دنیاپُراز حقه و رنگ و ریااست
عشق ومحبت شده کم کیمیاست
مردی و مردانگی ها کم شده
بجای خنده غم و ماتم شده
اونکه با حقه بارش و می بنده
بریش ما ساده دلا می خنده
هرکی گرون فروشه غم نداره
گرون میده،

شاعر:حمید ارامیان


مطالب پیشنهادی