اجراي فاز اول سامانه مديريت ريسک سازمان بورس و اوراق بهادار
۳ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

دبير کل کانون کارگزاران بورس تلقي برخي فعالان از تغيير يا حذف اعتبارات را سوء تفاهمي‌بزرگ دانست و تاکيد کرد: اعتبارات کارگزاران به سهامداران پرجا است.

دبير کل کانون کارگزاران بورس تلقي برخي فعالان از تغيير يا حذف اعتبارات را سوء تفاهمي‌بزرگ دانست و تاکيد کرد: اعتبارات کارگزاران به سهامداران پرجا است.
” روح ا… ميرصانعي در گفت وگو با بورس پرس، درباره اين موضوع که انتشار پيام ديروز و امروز شرکت‌هاي کارگزاري به سرمايه گذاران مبني بر امکان خريد در هر روزکاري تنها به ميزان مانده بستانکار حساب و حذف اعتبار به مشتريان ، منجر به افت قيمت‌ها و شاخص شده، توضيح داد: اين برداشت برخي از فعالان، سوء تفاهم بزرگي بوده که ناشي از برداشت‌هاي نادرست است.
وي ادامه داد: دستورالعمل تخصيص اعتبار به مشتريان شرکت‌هاي کارگزاري که از سال ۹۱ ابلاغ و اجرايي شده، هيچ تغيير نکرده و همچنان اجرايي است. بنابراين کارگزاران مي‌توانند به هر ميزان و مانند گذشته به مشتريان خود اعتبار دهند.
اين مقام مسئول تاکيد کرد: در اين ميان تنها قرار است با راه اندازي سامانه مديريت ريسک ، اعتبار کارگزاران به مشتريان ثبت شود تا از بروز مشکلات ناشي از بد حسابي برخي سهامداران و يا اشتباه معامله گران جلوگيري شود.
ميرصانعي ادامه داد: در حال حاضر نحوه اعتباردهي کارگزاران به مشتريان که گاه با اشتباه مديران و معامله گران همراه است، شفاهي بوده و در جايي هم ثبت نمي‌شود. اما با راه اندازي سامانه مديريت ريسک ، هر کارگزاري مي‌تواند به هر ميزان به مشتريان اعتبار دهد و در اين ميان تخصيص اعتبار به جاي شفاهي به صورت سيستمي‌خواهد بود.
وي با بيان اينکه پيام صادره از سوي برخي شرکت‌هاي کارگزاري به مشتريان غير رسمي‌است، در مورد زمان راه اندازي سامانه مديريت ريسک هم به بورس پرس توضيح داد: پيام صادره غير رسمي‌بوده و سامانه مديريت ريسک هم هنوز راه اندازي نشده است. در حال حاضر مرحله دريافت اطلاعات مربوط به مانده نقد و اعتباري مشتريان و انتقال به مديريت فناوري بورس تهران طي مي‌شود و قرار است بعد از تکميل اطلاعات ، سامانه نامک به صورت رسمي‌آغاز بکار کند .


مطالب پیشنهادی