محصولات سایپا سازگارترین خودروهای تولید داخل با الزامات زیست محیطی
۲ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

به گزارش اخبار خودرو ،بر اساس گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و نتایج به دست آمده از ارزیابی های صورت گرفته صنعت خودرو در سال ۹۵ بر اساس الزامات سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه پایش میزان آلاینده های خروجی خودرو طبق استانداردهای ملی و تطابق با استاندارد بین المللی EURO4 ، وضعیت میزان آلایندگی محصولات تولیدی گروه خودروسازی سایپا نسبت به شرکت های خودروساز فعال کشور در بهترین وضعیت قرار داشته است.

در رده بندی میزان آلایندگی خودروهای داخلی، محصولات تولیدی شرکت سایپا موفق به قبولی در ۸۸ درصد از تست های فنی مرتبط با آلایندگی و کسب رتبه اول شده و پس از آن خودروهای تولیدی شرکت های سایپاکاشان و بن رو با میزان قبولی ۸۷ درصد، به طور مشترک در جایگاه دوم ، محصولات تولیدی شرکت پارس خودرو  با ۸۵ درصد قبولی در تست های مربوطه در جایگاه سوم این رده بندی قرار گرفتند و سایر خودروسازان داخلی نیز در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.

قرار گرفتن محصولات چهار شرکت تولیدکننده خودرو در گروه سایپا در جایگاه های برتر رده بندی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بیانگر تولید محصولات برخوردار از بالاترین سطوح استاندارد آلایندگی در سطح کشور توسط این گروه است.

همچنین گزارش محصولات تولیدی گروه  کمترین میزان تولید وزنی دی اکسیدکربن(CO2) را در بین خودروهای تولید داخل به خود اختصاص داده اند.

گروه خودروسازی سایپا همواره تولید محصولات پاک و منطبق با استانداردهای روز جهانی از نظر میزان آلایندگی های زیست محیطی را در دستور کار خود قرار داده و توانسته در این مسیر گام های بزرگی بردارد.مطالب پیشنهادی