رویای وصال
۲ام بهمن ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات شجاع الدین شقاقی

رویای وصال
۱- شانه ی او شده یک ، جای من و رامش من
دل من تخت و دلش ، لانه ی آسایش من
۲- لحظه ی خواب و در آغوش ِ غریبی است تنم
شده آن علت و این راحت و آرامش من
۳- نِگهش نیست ولی ، جمله وجودش بر ِ

شاعر:شجاع الدین شقاقی


مطالب پیشنهادی