مردتر از مرام تو در جهان نیست ای نرگس کلباسی
۲۹ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مختار فعلی (شاهد)

مردتر از مرام تو در جهان نیست ای نرگس کلباسی
وسعت قلب تو در حد بیان نیست ای نرگس کلباسی
چشمه ی جام شراب ازلی چشم شهلایی توست
ناز تر از روی تو را ارغوان نیست ای نرگس کلباسی
زاهدان نزد تو زانو

شاعر:مختار فعلی (شاهد)


مطالب پیشنهادی