قحطیِ طناب دار
۲۹ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حاتم محمدی

دوست دارم،
به دارت بیاویزم،
تا به دار تو گلاویزم.
اینجا ولی قحط طناب مرگ است؛
درختان سرو ی هست؛
دستانش به گره طنابی بست؛
که پوسیده است،
چین در چین؛
کلاف بسیار دارد،
پیوند ی به گره

شاعر:حاتم محمدی


مطالب پیشنهادی