شروط ترامپ برای برجام پذیرفته نخواهد شد
۲۹ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

حسن بهشتی پور/ کارشناس مسائل بین الملل


در خصوص تحلیل شرایط چهار گانه
ترامپ باید گفت که اساسا این شروط می تواند اوج بهانه جویی های رئیس جمهوری آمریکا
و در عین حال نهایت و نماد تمامی تلاش های یک ساله اخیر او در تقابل با برجام باشد.
با نگاهی کلی به این شرایط به خوبی روشن است که بخشی از آن، یا توان اجرایی شدن را
ندارند و یا این که محلی از طرح و مذاکره ندارند. خصوصا این که همه اعضای ۱+۵ و به
ویژه ایران در جریان مذاکرات توافق هسته ای بر این نکته تاکید داشته اند که از هر گونه
مذاکره مجدد در باره مفاد برجام، اصلاح و یا تغییر برخی از بندهای توافق و نیز عدم
افزودن تکمله و یا الحاقیه ای به آن (برجام) جدا خودداری کنند. لذا این شروط چهار گانه
ترامپ در حکم سنگ بزرگ نشانه نزدن است. از سوی دیگر فرصت ۱۲۰ روزه ترامپ برای کشورهای
اروپایی حاضر در ۱+۵ و نیز روسیه و چین برای بازبینی توافق هسته ای، نه فرصتی به جامعه
بین الملل که فرصتی برای خود ترامپ است، چرا که این فرصت چهار ماهه بیشتر جنبه مصرف
داخلی و اقناع افکار عمومی آمریکایی دارد. مضافا که یقینا کشورهای اروپایی و روسیه
و چین شروط ترامپ را برای تایید مجدد آمریکا نخواهند پذیرفت. از همین رو نیز اگر ترامپ
۱۲۰ روز دیگر برجام را تایید نکند، عملا به انزوای آمریکا در جامعه جهانی کمک کرده
است.اساسا گزارش های ۹۰ روزه رئیس جهموری آمریکا به گنگره در دوره اوباما تصویب شد
تا کنگره بتواند او را در پیشبرد برجام محدود کند، چرا که در آن زمان اکثریت جمهوری
خواهان کنگره مخالف مذاکرات و حصول برجام بودند. لذا پس از توافق هسته ای طبق قانون
تصویبی خود، رئیس جمهوری آمریکا را مکلف کردند که هر ۹۰ روز بک باز گزارشی را از نحوه
عملکره ایران در تعهد به برجام داشته باشد. اما تایید و تمدید تعلیق تحریم های برجامی
هر ۱۲۰ روز اتقاق می افتد. اما در خصوص زمان پیش برد سیاست یک بام و دو هوای ترامپ
در خصوص برجام باید چند نکته را مد نظر داشت. اولا او هیچ تمایلی به حضور آمریکا در
توافقات و معاهدات چند جانبه بین المللی ندارد. لذا از همان ابتدای کار تا به امروز
توافقاتی ماند بفتا، ناتو و حتی پیمان آب و هوایی پاریس را در یک سال گذشته یا نقد
کرده یا از آن خارج شده است. لذا در خصوص برجام هم چنین رفتاری را البته با شدت بیشتری
پی گرفته است. در ثانی ترامپ از نظر شخصیتی هم به روشنی نشان داده که تعادل روحی و
عقلی یک رئیس جمهور، آن هم رئیس جهموری ایالات متحده آمریکا را ندارد. شما به همین
اظهار نظر اخیر او در خصوص مهاجرین آفریقایی و آمریکای لاتین تبار ساکن در آمریکا توجه
کنید. آیا چنین فردی با چنین ادبیاتی صلاحیت نظر دهی در خصوص برجام را دارد؟ همین ترامپ
۹۰ روزه پیش ایران را ملت تروریست نامید. در نتیجه شرایط پیش برد این راهکار برای ترامپ
در آینده کوتاه پایان خواهد یافت. خصوصا این که آبان ماه آینده انتخابات مجلس نمایندگان
(هر دو سال یک بار) و کنگره آمریکا (هر ۶ سال بک بار یک سوم آن باید تمدید شود) را
در پیش دارد و این مساله با توجه به احتمال پررنگ پیروزی دمکرات ها در هر دو انتخابات
پیش رو شرایط بسیار سختی را در مقابل ترامپ قرار داده است. شرایطی که به مراتب از یک
سال گذشته سخت تر خواهد بود و او دیگر توان انجام هر کاری را نخواهد داشت.اما به شروط
چهار گانه ترامپ بپردازیم. ترامپ در سخنان جمعه شب خود یکی از شروطش را نامحدود دانستن
تعهدات ایران در خصوص مسائل هسته ای به خصوص غنی سازی عنوان کرد. ترامپ اعلام کرد که
مفاد و تعدات ایران در برجام نباید تاریخ انقضا داشته باشد و در صورت عدم پایبندی ایران
به هر یک از مفاد این قانون، تحریم های هسته ای آمریکا به صورت خودکار بازگردند.چنانی
که گفتید شرط اول ناظر بر نامحدود بودن تعهدات ایران در برجام است، به خصوص مساله غنی
سازی که شما هم به آن اشاره کردید. این شرط مغایر با مفاد برجام است، چرا که پس از
گذشت دوره ای مشخص که ایران به همراه ۱+۵ آن را در توافق هسته ای معلوم کرده  است، می تواند غنی سازی متناسب با نیاز خود را از
سر بگیرد. این دوره زمانی عدم غنی سازی بالا برای صنعت هسته ای ایران در توافق برجامی
یک دوره ۱۰ ساله است. اما ترامپ مدعی است که این مساله به صورت دائمی و همیشگی از تعهدات
تهران نسبت به جامعه جهانی ذیل برجام باشد
.

 

 

 

 


مطالب پیشنهادی