ساک
۲۸ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهدی صادقی

دوباره شب و حسرت و پنجره
یه بغضِ قدیمی توی حنجره
دوباره یه آهنگِ نامرد که
همه واژه هاشو دلم از بَره
دوباره من و نامه و زُل زدن
توی نقطه چین تَهِ سطرهات…
تو و رفتنِ بی خداحافظی
من و شیشه ی

شاعر:مهدی صادقی


مطالب پیشنهادی