من و تو و دیگر هیچ
۲۷ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات اسلم رییسی

الا باد صبایی
نگون بخت منم
تیره روزی از منست
تمام زندگی ام
…رج به رج
بند به بند…
خروج از
حول بی دامنست!
در این وصفی که هستی
در این شور وجود،
چه باور شوی
ندایی از درونِ جانِ
یک خسته!
که در

شاعر:اسلم رییسی


مطالب پیشنهادی