دعای باران / بخشی از مناجاتنامه ای حقیر سراپاتقصیر
۲۴ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدرضا جعفری

الهی
ای آرام بخشِ دل هایِ بی قرار ، و ای باز کننده یِ گره هایِ دشوار ، و ای ساقیِ تشنگانِ روزگار ، بر ما منّت بگذار و ابرهایِ باران زا را در آسمانِ آبی ات پراکنده بفرما و بارانِ رحمتت را نازل

شاعر:محمدرضا جعفری


مطالب پیشنهادی