شناسايي اموال جديد موسسه مالي کاسپين
۲۳ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

نايب رييس مجلس گفت: برخي سپرده گذاران اطلاعاتي درباره اموال کاسپين ارائه داده‌اند که اين اطلاعات بررسي شده و در صورت صحت بسياري از مشکلات سپرده گذاران رفع مي‌شود.

نايب رييس مجلس گفت: برخي سپرده گذاران اطلاعاتي درباره اموال کاسپين ارائه داده‌اند که اين اطلاعات بررسي شده و در صورت صحت بسياري از مشکلات سپرده گذاران رفع مي‌شود.

مسعود پزشکيان در تشريح نشست نمايندگان سران قوا به منظور بررسي آخرين وضعيت سپرده گذاران موسسه مالي و اعتباري کاسپين گفت: موسسه مالي و اعتباري کاسپين که موظف شده بود تا سقف مبلغ ۱۰۰ تا ۲۰۰ ميليون تومان به تمامي‌سپرده گذاران موسسه مالي و اعتباري کاسپين پرداخت کند براي اينکه شاکله خود را حفظ کند، عليرغم ايجاد خط اعتباري به برخي از سپرده گذاران سعي مي‌کرد که مبلغ سپرده‌ها را به صورت کامل پرداخت نکند.

وي ادامه داد: ظرف يکي دو روز گذشته با اين موسسه مذاکراتي صورت گرفت که با توجه به اينکه خط اعتباري براي پرداخت سپرده‌ها فراهم شده است بايد پرداخت سپرده‌ها را انجام دهد و نبايد مراجعه کنندگاني که در اين موسسات سپرده گذاري کرده‌اند مشکلي پيدا کنند.

وي با اشاره به اينکه در حال حاضر بحث اصلي سپرده گذاران بالاي سقف ۱۰۰ و ۲۰۰ ميليون تومان هستند، اضافه کرد: بخشي از موسساتي که علاوه بر کاسپين، وحدت، بدر طوس و البرز ايرانيان مشکل دارند بايد مشکلات آن‌ها توسط بانک مرکزي پيگيري شود و در چارچوب همين تصميمات براساس روالي که طي شده سپرده افرادي که سپرده‌هاي محدود داشته اند، را پرداخت کند.پزشکيان يادآور شد: براي سپرده گذاران بالاي ۱۰۰ و ۲۰۰ ميليون تومان در کاسپين گروه تسويه متشکل از قوه قضائيه، دولت و نماينده سپرده گذاران تشکيل مي‌شود که اين گروه بايد با هماهنگي بانک مرکزي تيمي‌تشکيل دهد که در هر يک از موسسات پاسخگوي سوال‌ها، نيازها و دغدغه‌هاي سپرده گذاران در همان منطقه باشند تا سپرده گذاران براي حل مشکل خود به ساير بخش‌ها مراجعه نکنند.

وي با بيان اينکه تيم تسويه بايد با سپرده گذاران جلسه برگزار کرده و از آن‌ها نظرخواهي کند، افزود: اين نظرات به هيات سه نفره اعلام مي‌شود و در گروه تسويه که نماينده سپرده گذاران نيز عضو آن است، اموال شناسايي و قيمت گذاري مي‌شود و در نهايت براساس آنچه که شناسايي مي‌شود برنامه‌ها و تصميمات بعدي براي تسويه مابقي سپرده، سپرده گذاران انجام مي‌شود.

نماينده مردم تبريز، آذرشهر و اسکو در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه در حال حاضر نخست بايد گروه تسويه تشکيل شود و سپس اموال را شناسايي کند، ادامه داد: اين گروه بايد با سپرده گذاران جلسه تشکيل دهد و سپرده گذاران بايد دغدغه‌ها و نگراني‌هاي خود را به اين گروه گزارش دهند.

وي اظهار کرد: مقرر شده دستورالعملي توسط بانک مرکزي تهيه شود تا نحوه کمک به سپرده گذاراني که وضعيت بحراني داشته و مستاصل هستند مشخص شود تا اين سپرده گذاران از وضعيت بحراني خارج شوند و به همان نسبت تصميمات بعدي براي آن‌ها اتخاذ شود.

اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينکه براساس شکايت‌هاي دريافتي از سپرده گذاران، کاسپين سپرده‌ها را به صورت ۵ ميليون توماني يا ۱۰ ميليون توماني و مرحله‌اي پرداخت مي‌کرد، افزود: براساس بررسي‌ها مشخص شد که اين اتفاق رخ داده و کاسپين پرداخت را به صورت کامل انجام نمي‌دهد.


مطالب پیشنهادی