رنگ بارون
۲۳ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات الکس رفیعی

رنگ بارون
دونه های بارون گرونه
رنگ بارون رنگ خونه
اگه که بارون بباره
تو حیاط یا روی خونه
خونه قدرش را میدونه
تویه این دور و زمونه
قیمت بارون گرونه
*
جوجه ها تو آشیونه
انتظارمادراشون
تا که

شاعر:الکس رفیعی


مطالب پیشنهادی