با تو بودن
۲۳ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سیاوش عربخانی

‍ با تو بودن زیباست…
زیر باران
زیر برف
زیر آسمان شبی پر از اندوه در شهری غریب و دور
با تو بودن زیباست…
در فکر
در خیال
در تبلور اندیشه های پاک ِغرقِ در ابهام کودکی هایم
تا کجا بی من می

شاعر:سیاوش عربخانی


مطالب پیشنهادی