600 خودرو وارداتی در انتظار پلاک های هوشمند
۲۲ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

به
گزارش پروفسور استون ، پلاک خودروهای منطقه آزاد اروند هوشمند می شود.

مدیرگمرک
منطقه آزاد اروند از هوشمند شدن پلاک خودروهای اروندی خبر داد و گفت: بنابر دستور پلیس
راه کشور همه خودروهای مناطق آزاد به زودی صاحب پلاک های هوشمند می شوند.

نظارت
با بیان اینکه ۶۰۰ خودرو وارداتی به منطقه آزاد اروند یک ماه است در انتظار رسیدن پلاک
های جدید و ثبت در سامانه راهور هستند افزود: این خودروها در نخستین روزهای هفته آتی
صاحب پلاک می شوند و از این پس برای گرفتن مرخصی و خروج از محدوده منطقه آزاد نیازی
به تعویض پلاک ندارند.

وی
یادآور شد: خودروهایی که اکنون پلاک منطقه آزاد دارند نیز باید به نوبت آن را با پلاک
هوشمند تعویض کنند.


مطالب پیشنهادی