(ندای عشق )
۲۲ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ماشاءالله پوردامغان اعمی

(ندای عشق)
ندای عشق سردادم که عشقی جاودانی داد
گدای خانه اش گشتم ، مِرا تاج کیانی داد
شبی در حالت رؤیا صدایی را شنیدم من
مکان من مُنَوّر شد چو خورشید، نور ثانی داد
بگفتا بال و پَر بگشا ،

شاعر:ماشاءالله پوردامغان اعمی


مطالب پیشنهادی