مدارا می کنم
۲۲ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد امین کوشکی

طعم تلخی دارد این عشقت مدارا می کنم
با کلام و هم زبانت من مدارا می کنم
می روی هردم ز این دل ای رفیق بی وفا
با هزاران رفت و برگشتت مدارا می کنم
هرچه کردم تا بمانی در کنارم پس نشد
با تمام قدر و

شاعر:محمد امین کوشکی


مطالب پیشنهادی