غزلی بر وزن دل
۲۲ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات رضافرازمند

زعطر حضورت من عرفانی ام
ولی بی بهار نگاهت زمستانی ام
همی می چکد بغض غربت زدل
چرا – مست ومجنون – نمی خوانی ام
زَمهریر بی مهر پاییز عشقت دلم را فسرد
نشاید که بینی پشیمانی ام
زنم رگ به رگ روزی

شاعر:رضافرازمند


مطالب پیشنهادی