تابلو شعر 156 - سمفونی سارها - تقدیم به هنرمند نامی و نوازنده کمانچه جناب آقای کیهان کلهر
۲۲ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد نصرتی راد

جناب آقای کیهان کلهر در آذرماه ۱۳۴۲ در کرمانشاه متولد شد – آ هنگساز ونوازنده برجسته بی بدیل کمانچه وسازتخصصی ایشان درکنار کمانچه تنبو وسه تارو شاه کمان است .
جناب کلهردرزمینه آهنگسازی برای

شاعر:محمد نصرتی راد


مطالب پیشنهادی