احتمال محبوس شدن خدمه در موتورخانه نفتکش
۲۲ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

سخنگوي شرکت ملي نفتکش از احتمال محبوس شدن تعدادي از خدمه نفتکش حادثه ديده ايراني در موتورخانه کشتي خبر داد.


سخنگوي شرکت ملي نفتکش از احتمال محبوس شدن تعدادي از خدمه نفتکش حادثه ديده ايراني در موتورخانه کشتي خبر داد و گفت: به همين دليل اولويت ما، اطفاي حريق است تا هرچه سريعتر به نفتکش دسترسي يابيم.
به گزارش مهر، محسن بهرامي‌اظهار داشت: تاکنون نشاني پيدا نشده است اما تيم جستجو به شدت و دقت در حال بررسي و جستجو هستند.وي ادامه داد: با توجه به اينکه جسد پيدا شده ، لباس ايمني به تن داشته، برآوردمان اين است که خدمه نفتکش زمان کافي براي استفاده از تجهيزات ايمني در اختيارداشته اند.بهرامي‌توضيح داد: با توجه به اينکه موتورخانه نفتکش حدود ١٤متر زير آب قرار دارد، احتمال مي‌دهيم تعدادي از خدمه در اين بخش محبوس شده باشند. بنابراين اولويت ما، اطفاي حريق است تا هرچه سريع تر به نفتکش دسترسي پيدا کنيم و هرچه زمان بيشتري از دست برود، اميد به زنده بودن احتمالي افراد کاهش مي‌يابد.
وي تاکيد کرد: در تلاش هستيم تا با کمک گرفتن از تمامي‌نهادهاي مربوطه فشار بيشتري به چيني‌ها براي تسريع در عمليات اطفاء حريق وارد کنيم؛ چرا که به نظر مي‌رسد چيني‌ها به عبارتي با احتياط برخورد مي‌کنند.
وي ادامه داد:قايق نجات سمت چپ سوخته است اما در عکس‌هاي موجود به نظر مي‌رسد قايق سمت راست از نفتکش جدا شده است.

مطالب پیشنهادی