وضعيت آب نگران کننده است
۲۱ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

عضو سابق شوراي جهاني آب گفت: با خشکي‌هايي که الان مواجهيم بارندگي‌هاي متوسط هم نمي‌تواند اثر‌گذارباشد چون با حالت تجمعي از نظر خشکي زمين و کمبود رطوبت خاک مواجهيم.


عضو سابق شوراي جهاني آب گفت: با خشکي‌هايي که الان مواجهيم بارندگي‌هاي متوسط هم نمي‌تواند اثر‌گذارباشد چون با حالت تجمعي از نظر خشکي زمين و کمبود رطوبت خاک مواجهيم.
عباسقلي جهاني در گفت‌و‌گو با ايلنا در پيش‌بيني شرايط ذخاير سال آبي جاري اظهار داشت: مجموعه شرايط حاکم نشان مي‌دهد حداقل تا پايان زمستان کمبود بارندگي داريم. بنا بر اين تا ۶ ماه آينده وضعيت نگران کننده است و زمستان کم آبي خواهيم داشت و در تامين حقابه کشاورزي و آب شرب مخصوصا در کلان شهر‌ها با مشکل جدي مواجه مي‌شويم.
وي درباره بارور کردن ابر‌ها به عنوان راهکاري براي تامين آب تصريح کرد: مسئله تکنولوژي باروري ابر‌ها در کشور حل و فصل شده و به لحاظ فناوري مشکلي نداريم و در اين خصوص يک برنامه ملي نيز تدوين شده اما حمايت‌هاي لازم صورت نمي‌گيرد و مسئله عقيم مانده است. البته يکي از شرايط ابرناکي است که با توجه به خشکي هوا ابري براي بارور کردن وجود ندارد.
عضو سابق شوراي جهاني آب با بيان اينکه اکنون نيازمند برنامه ملي براي مواجهه با خشکسالي هستيم، گفت: ما با فقر اطلاعات و استراتژي در مناطق مختلف کشور مواجهيم و نمي‌دانيم که مثلا اگر در منطقه‌اي ۵۰ درصد کاهش بارندگي داشته باشيم چه اقداماتي بايد انجام دهيم و يا در منطقه‌اي که ۶۰ درصد کاهش بارندگي دارد چه اتفاقي رخ مي‌دهد.

مطالب پیشنهادی