مورچه و پتک ... گارگاه 24
۲۱ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد کریم زاده نیستانک

.
.
.
.
.
.
مورچه ای سر به لحد تا نهاد
ماتم او قیمه کنند گ ا و ها
…..
از چه می ترسی که با پُتک آمدی
کودکان موران به بازی می کشند …
پ.ن: تک بیت کارگاه با کمی ویرایش
*محمد کریم زاده نیستانک

شاعر:محمد کریم زاده نیستانک


مطالب پیشنهادی