قدمِ اهلِ نظر
۲۱ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدرضا جعفری

کاش باران بزند بر شیشه
تا که چشمانِ زمین دیده شود ؛
و سپس
نفسِ پنجره ها
یا که رُخسارِ جوانی زیبا
یا دلی در گذرِ معرفتی ،
بویِ باران بدمد در هوسِ آزادی !
و نگاهی رنگین
با دوتا شاهزاده
ارمغانِ

شاعر:محمدرضا جعفری


مطالب پیشنهادی