گنج و عشق!
۱۸ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مصطفی رسولی

پدرم به من نه از عشق گفت
نه از گنج!
فقط مرا به مکتب فرستاد!
حتما می دانست
سر راهم تو را خواهم دید،
و گنج و عشق را
در دستان و قلب تو خواهم یافت!
*******
پرواز در آسمان خیالت را دوست دارم،
جای بال،

شاعر:مصطفی رسولی


مطالب پیشنهادی