دور و پَرت
۱۸ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسن گائینی

هر تیک و تاکِ مضطرب…
با شقیقه ها نفس نمی کشد
پاهای جهان می لرزد از آوار درد
مرگ عبث نیست…
بنیاد غربت است!
بیداد می شمارد از جُرم من
جنّ ها…
ته نشینِ پوچ
مشغول و مشتعل
چشم می دزدند از

شاعر:حسن گائینی


مطالب پیشنهادی