تعجیل
۱۷ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهدی رستادمهر

به وفایت نتوان دل بستن
پل پشت سر خود بشکستن
تو همانی که رهایم کردی
بَلَدی رسم و ره بگسستن
اشتباه است کنارت بودن
خویش را بهر رضایت خستن
چه به از کندن دل از عشقت؟!
چه به از دام بلایت رستن؟!
بعد

شاعر:مهدی رستادمهر


مطالب پیشنهادی