اشک حسرت
۱۶ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات عباس الوندی راد

گاه گاهی یاد تو گل می کند
گل زخون من تناول می کند
من اسیر خاطرات درد خویش
ناگهانی می شود حل می کند
اشک من امشب به یادش ریختی
باز بر گل گونه ام اویختی
سر نهادم روی پای اسمان
حرف افتادن شد و

شاعر:عباس الوندی راد


مطالب پیشنهادی