گیج و مات افتاده یی دل زیر آوار هنی
۱۵ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سهراب عرب زاده.سرگشته.

گیج و مات افتاده یی دل زیر آوار هنی
آه و نرفینش ذلیلم کرده دل خوار هنی
باد بُی خوش ایبرهِ هر چی بیارهِ عاقبت
گوش وَم نیگیره یی دل بس که ادبارِ هنی
بس که پا دا بردمِش تِی صاحبش مِی شیر نر
گو

شاعر:سهراب عرب زاده.سرگشته.


مطالب پیشنهادی