صدای عشق
۱۵ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات شقایق سرحدی

دلم آهسته میخندد ز دست دیده ی مجنون
و مینوشد شراب تلخ دوری که شده پر خون
نمی فهمم چرا باید بسوزد شمع احساسم
سر پروانه ی مستی که مچرخد شبی بیرون
صدای عشق تاوقتی که پایش در میان باشد
دلم

شاعر:شقایق سرحدی


مطالب پیشنهادی