هر که دیده تنه دلدار تو آویده بوین
۱۴ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سهراب عرب زاده.سرگشته.

هر که دیدهِ تنه دلدار تو آویده بِوین
جونه دل داده وُ بیمار تو آویده بوین
قد و بالای بلندِ تو کجا دار کجا؟
همه هم محو سپیدار تو آویده بوین
اَ زلیخا تنه دیدِی دله یوسف نیبهس
دله سرگشته خریدار

شاعر:سهراب عرب زاده.سرگشته.


مطالب پیشنهادی