جرم آدم
۱۴ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی سلطانی نژاد

تا بی‌کران عشق می‌باید تو را تمدید کرد
هر لحظه روی"دوست می‌دارم تو را" تاکید کرد
آخر چگونه دل به سودای کسی غیر از تو بست؟
وقتی که نتوان ذره‌ای در عشق تو تردید کرد

بهر تو

شاعر:علی سلطانی نژاد


مطالب پیشنهادی