الویت شفافيت بر نقدشوندگي
۱۳ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

بخشنامه جديد انجام معاملات در بازار سهام اجرايي شد:

به اعتقاد برخي کارشناسان بازار سرمايه اجراي بخشنامه جديد نحوه انجام معامله سهام در بورس و فرابورس مي‌تواند به حرفه‌اي شدن معامله‌گران بازار سهام و حذف رويه‌ هموارسازي و دستکاري قيمت سهام بيانجامد.

بهنام اوضح با تشريح بخشنامه جديد نحوه انجام معاملات در بورس و فرابورس عنوان کرد: اين دستورالعمل در حالي از ماه‌ها قبل از سوي سازمان بورس مطرح و در معرض نظر و ديدگاه عموم سرمايه‌گذاران بازار سرمايه قرار گرفت که همواره حذف پيش‌بيني سود هر سهم پس از کسر ماليات در بودجه‌هاي برآوردي را دنبال مي‌کرد.

وي افزود: پيش‌بيني سود هر سهم پس از کسر ماليات، متغير قابل اطميناني براي عموم ذي‌نفعان بازار نبوده و همواره قابليت دستکاري در آن وجود دارد.

اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: حذف پيش‌بيني درآمد هر سهم پس از کسر ماليات، باعث مي‌شود تا رفتار بازار سهام به سمت تحليل‌گري سوق يافته و محاسبه نسبت P/E تحليلي در دستورکار معامله‌گران بازار در نحوه ارزش‌گذاري و معاملات سهام قرار مي‌گيرد. بر اين اساس هر سرمايه‌گذاري بر اساس دانش خود اقدام به برآورد P/E تحليلي هر سهم کرده و سرمايه‌گذاري مي‌کند.

وي در برابر اين پرسش خبرنگار فارس مبني بر اينکه آيا با حذف پيش‌بيني درآمد هر سهم پس از کسر ماليات، نشت اطلاعات نهاني در بازار، افزايش بيشتري نمي‌يابد، پاسخ داد: دسترسي به اطلاعات نهاني پيش از اين نيز در بازار رخ مي‌داد و نمي‌توان منکر نشت اطلاعات با اهميت قبل از انتشار عملکردهاي ۶ ماهه، ۹ ماهه يا سالانه شرکت‌ها از طرق مختلف شد، اما اينکه پيش‌بيني درآمد هر سهم پس از کسر ماليات به‌طور‌کلي حذف شود، به از بين‌ رفتن رانت اطلاعاتي خواهد انجاميد.

اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه در عمده بازارهاي سهام دنيا طي يک دوره مالي سالانه، دست‌کم ۸۰ گزارش از ناشر به بازار اعلام مي‌شود، گفت: در بازار سرمايه ايران اما هم‌اکنون از ۵ گزارش در سال به ۱۷ گزارش رسيده و از اين‌رو مي‌توان انتظار داشت، با حذف پيش‌بيني درآمد هر سهم پس از کسر ماليات و تحليلي‌تر شدن رفتار سرمايه‌گذاران در بازار، فرايند اعلام گزارش‌هاي مالي به بازار افزايش يابد.

وي با اشاره به اينکه پيش از اين قيمت سهام بر اساس پيش‌بيني‌ درآمد شرکت‌ها جابجا مي‌شد، گفت: در برخي صنايع از جمله خودرويي‌ها در سال مالي خود را با پيش‌بيني سود آغاز مي‌کردند که در انتهاي دوره عملکردي خود، از زيان با انحراف بالايي نسبت به برآوردهاي قبلي مي‌رسيدند و اين در حالي است که بازار سهام مي‌تواند با حذف پيش‌بيني درآمد، از هم‌اکنون بر اساس توليد و فروش محقق‌شده شرکت‌ها، خود را به‌روزرساني و متناظر با واقعيت‌هاي شرکت، اقدام به سرمايه‌گذاري در سهام نمايند.

به باور وي پيش‌بيني درآمد مي‌تواند ابزاري براي قيمت‌سازي در بازار قرار گيرد و اين درحالي است که براي محاسبه نسبت P/E انتظار مي‌رود که با متغيرهاي به‌روزتري از جمله گزارش ۶ ماهه حسابرسي‌شده شرکت‌ها نسبت به قيمت بر درآمد تحليلي قيمت سهام، برآورد شود.

در مقابل ديدگاه اين کارشناس، کاميار فراهاني کارشناس بازار سرمايه، با انتقاد از بخشنامه جديد سازمان بورس و حذف پيش‌بيني درآمد هر سهم، گفت: جهاني شدن بازار سرمايه و مطابقت با استانداردهاي روز دنيا اگرچه همواره مورد اقبال عموم ذي‌نفعان بازار سرمايه است، اما نمي‌توان انتظار داشت، وقتي هنوز ۱۹ طبقه از ساختمان ساختاري بازار سرمايه ايران بهسازي نشده، سراغ طبقه بيستم رفت و فقط آن را سروسامان داد.

وي با اشاره به توصيه ناظران بازار سهام براي مراجعه سرمايه‌گذاران به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و شرکت‌هاي سبدگردان براي دريافت مشاوره و راهنمايي گفت: در حالي بايد اين نهادها از اين پس جور معامله‌گران بازار سهام را بر دوش بکشند که عملکرد آنها را بر اساس بازدهي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در اين روزها مي‌بينيم. از سوي ديگر اگر قرار است از اين پس عموم مردم از طريق اين نهادها راهنمايي شوند، بايد پرسيد، چرا اغلب دارندگان مجوزهاي سبدگرداني که شايد از طريق رانت توانسته‌اند، آنها را خريداري کنند، هم‌اکنون در تکاپوي واگذاري و فروش اين مجوزها براي رها شدن از آن هستند.

فراهاني با بيان اينکه جهاني شدن بازار سرمايه ايران به شرط سروسامان دادن ساير بخش‌هاي بازار مؤثر خواهد بود، گفت: بايد از ناظران بازار سهام پرسيد تا اين لحظه چند کتاب مناسب در مورد تحليل بنيادي يا ارزش‌گذاري سهام براساس واقعيت‌هاي امروز بازار سرمايه ايران نوشته شده و يا وجود دارد. بايد قبل از هرگونه تغيير در روند نحوه انجام معاملات سهام، زيرساخت‌هاي نظارتي و معاملاتي شرکت‌هاي مشاور سرمايه‌گذاري، نهادهاي نظارتي و همچنين آموزش و متون ارزش‌گذاري سهام را فارغ از تکيه بر ترجمه‌هاي ذهني و متون قطور بي‌فايده بسط و توسعه داد.

وي ادامه داد: در حال حاضر نهاد ناظر بازار سرمايه براي مبارزه با نشت اطلاعات نهاني، ابزارها و ضمانت اجراي چنداني ندارد و بايد پرسيد تاکنون چند شخص حقيقي به‌خاطر دسترسي به اطلاعات نهاني و سوءاستفاده از آن در بازار سرمايه محکوم و به زندان رفتند.

از سوي ديگر در حالي با توليد انيميشن و فيلم به مردم توصيه مي‌شود که به‌طور مستقيم در بازار سهام سرمايه‌گذاري نکنند و وارد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک شوند که هنوز اين صندوق‌ها با استانداردهاي جهاني فاصله زيادي دارند و تنها در بازار داخلي قدرت عرض‌اندام دارند.

اين کارشناس بازار سرمايه از عدم اجراي حاکميت شرکتي بر مبناي استانداردهاي جهاني سخن گفت و افزود: بايد از ناظران بازار سهام پرسيد، در حال حاضر مديران شرکت‌ها تا چه حد مطابق با استانداردهاي جهاني به سهامداران پاسخگو هستند. از سوي ديگر تکيه بر اطلاعات ماهانه شرکت‌ها در حالي به عنوان مبناي محاسبه ارزش سهام شرکت عنوان شده که عمده اطلاعات ماهانه‌اي که منتشر مي‌شود، با غلط محاسباتي مواجه است.

به باور اين تحليل‌گر بازار سرمايه، نبود منابع مناسب و مختلف در صنايع گوناگون بورسي و در عين‌حال احتمال دسترسي عده‌اي گزارش‌هاي عملکردي ماهانه از زمان تايپ آنها تا انتشار باعث خواهد شد که در نهايت سرمايه‌گذاري در بورس بر مدار عادلانه پيش نرود و همواره اشخاص مختلف به دنبال برقراري ارتباط با دارندگان اطلاعات نهاني باشند. ازاين‌رو مي‌توان متصور بود با اجراي دستورالعمل‌هاي سازمان بورس، نشت اطلاعات نهاني به‌طور وسيعي در بازار سهام گسترش يافته و مسئوليت‌هاي ناشر کاهش يابد.

وي بازگشت به حالت قبلي نحوه انجام معاملات سهام و تلاش براي سامان دادن به ساير بخش‌هاي نظارتي و آموزشي بازار سرمايه مطابق با استانداردهاي جهاني را راهکار امروز بازار سرمايه عنوان کرد و گفت: بايد قبل از تغيير، فرايند انجام معاملات سهام، تلاش کرد که صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري،‌ مشاور سرمايه‌گذاري، نهادهاي آموزشي، دانشگاه‌ها و متون مختلف مطابق با استانداردهاي جهاني سامان يافته و تحليل در بازار سهام به شکل عملياتي و مطابق با استانداردهاي دنيا، آموزش و تبيين شود. در عين‌حال حسابرسان و کارشناسان رسمي‌دادگستري نيز مطابق با استانداردهاي جهاني خود را تغيير دهند.

فراهاني با بيان اينکه سازمان بورس نبايد از موضوع نقدشوندگي و شفافيت همواره به عنوان کارت برنده استفاده کند، گفت: در سال ۹۵ در حالي رئيس سازمان بورس عنوان کرد که هرگز شفافيت را فداي نقدشوندگي نخواهد کرد که امروز نقدشوندگي نسبت به شفافيت، در اولويت ناظر بازار سهام قرار گرفته است.


مطالب پیشنهادی