جاده چالوس در زمان قاجار!
۱۱ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

جام نیـوز: راه های ایران در زمان قاجار به گونه ای بود که اگر کسی قصد داشت از جنوب به تهران سفر کنند؛ باید با کشتی خود را به ترکیه میرساند و سپس از مسیر تبریز به تهران میرفت.


مطالب پیشنهادی