ای کاش
۱۱ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مرتضی حاجی اقاجانی

ای کاش
********
ای کاش
یکی باشد
که در این ازدحام
روز های تنهایی
رد نفس هایم
را
چون ستاره
از درخت آسمان
خوشه خوشه
می چید
و
مرا رها میکرد
از
اسارت تشویش
*******
بداهه با الهام از شعر زیبای

شاعر:مرتضی حاجی اقاجانی


مطالب پیشنهادی