یک روز میرویم و...
۱۰ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حمید رفیعی راد

یک روز میرسد که از ما دگر نشان نیست
ای که همه توانی بر تو توان توان نیست
یک روز میرویم و تن را دهیم بر خاک
اگر پر خطا و حتی اگر بدیم پاک
یک روز میرویم که آنرا خبر نداریم
یک روز ،روز آخر

شاعر:حمید رفیعی راد


مطالب پیشنهادی