کوچ مجدد نمایشگاه کتاب به مصلی/رحماندوست:مصلی دسترسی بهتری برای خانواده ها است
۱۰ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

صبا شادور_هنوز دو سال از کوچ اجباري نمايشگاه کتاب به شهر آفتاب نگذشته است که باز هم محل برگزاري نمايشگاه به مصلي تغيير کرد.

پس از ۳۰ دوره برگزاري نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران، هنوز بحث محل برگزاري اين نمايشگاه يکي از دغدغههاي اصلي مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌و شهرداري تهران است؛ موضوعي که مديران فرهنگي و شهري در حل آن ماندهاند و به همين خاطر هرساله چند ماه مانده به برگزاري اين رويداد، جنجال تعيين محل برگزاري نمايشگاه کتاب آغاز ميشود و نهايتا با تصميمهاي متکي بر قولهاي بدون پشتوانه حداقل براي آن سال، ماجرا براي مدتي فروکش ميکند.

نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران تا سال ۱۳۸۵ در محل دائمي‌نمايشگاههاي بين‎المللي تهران برگزار شد و ۱۹ دوره از برپايي خود را ميهمان اين مکان بود. در سال ۱۳۸۶ يعني زماني که محمدحسين صفارهرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌بود، به مصلاي امام خميني (ره) منتقل شد و ۹ دوره در اين محل برپا شد. اما پس از اين نقل مکان نيز همواره انتقادهايي به برگزاري نمايشگاه در اين محل وجود داشت.

برگزاري اولين دوره نمايشگاه کتاب تهران در شهر آفتاب با بيست و نهمين دوره اين رويداد مصادف شد و شهر آفتاب پذيراي ناشران داخلي و خارجي شد. با اين حال برخي از ناشران حاضر نشدند به اين نمايشگاه بيايند. آنها معتقد بودند اين مکان با شهر فاصله دارد. اما در آن دوره نمايشگاه برگزار شد و اتفاقا با وجود همه کمبودها، بر اساس آمار ارائهشده، از حيث بازديدکننده با ريزش چنداني مواجه نشد. منتها در همان سال بارش باران در چند دقيقه نشان داد که سالنهاي ساختهشده استانداردهاي لازم را ندارند و کتابهاي ناشران در بهترين نقاط نمايشگاه از خيس شدن و خرابي در امان نيستند. با وقوع اين رخدادها از شهرداري و مديران شهر آفتاب توضيح خواسته شد و نهايتا با اين استدلال که سال اول برگزاري نمايشگاه در اين محل بوده و سال آينده قطعا اين مشکلات رفع خواهد شد، مديران مانع از اعتراضهاي گستردهتر اهل نشر و رسانه شدند و آن سال نمايشگاه به کار خود پايان داد و براي مدتي سر و صداها خوابيد تا اينکه به نمايشگاه سيام رسيديم.

در سال دوم برگزاري نمايشگاه کتاب در شهر آفتاب، برخلاف تصور هيچ اتفاقي در جهت رفع نواقص شهر آفتاب رخ نداده بود؛ آنچنان که حتي درزهاي سقف سالنهاي اصلي نمايشگاه که سال گذشته به خاطر ريزش باران ايجاد شده بود پوشانده نشده بود و بارش باران باعث شد غرفه کشور ايتاليا به عنوان ميهمان ويژه نمايشگاه کتاب از فرط ريزش آب باران به کلي جمع شود. در غرفههاي کودک و نوجوان ميزان نفوذ آب آنقدر زياد شد که سالنها به استخر شباهت پيدا کرد. احتمال آتشسوزي در چادرهاي ناشران کودک و نوجوان به تخليه بازديدکنندگان منجر شد. نبود آب آشاميدني، نبود تهويه هوا در سازههاي موقت و مشکلات حمل و نقل مردم از طريق مترو همگي مسائلي بود که در نهايت باعث شد سيدرضا صالحي اميري، وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از مردم عذرخواهي کند؛ کاري که توسط مسئولان وقت شهرداري انجام نشد.

پس از انتخابات سال ۹۶ و تغيير شهردار تهران، ظاهرا مسئله‌امادهسازي شهر آفتاب از ياد رفت تا اينکه اوايل پاييز امسال سيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، به نوعي از تعيين ضربالاجل چندهفتهاي براي مشخص شدن شروع استانداردسازي شهر آفتاب خبر داد. بعد از آن شوراي سياستگذاري نمايشگاه کتاب تهران در چندين نوبت با موضوع تعيين تکليف محل برگزاري نمايشگاه کتاب از برگزاري جلسه خبر داد و اعلام کرد، گزينههاي مصلي و محل دانمي‌نمايشگاههاي بينالمللي نيز به روي ميز آمدهاند. همچنين محمدعلي نجفي، شهردار تهران، درباره شهر آفتاب و برگزاري نمايشگاه کتاب گله نبود امکانات کافي در شهر آفتاب را گله برحق مسئولان وزارت ارشاد خوانده و در عين حال خواسته بود نمايشگاه‌امسال هم در شهر آفتاب برگزار شود. محمدجواد حقشناس رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي‌شهر تهران هم در حالي که شهر فتاب را بهترين گزينه براي برپايي نمايشگاه کتاب تهران ميداند گفته بود مصلي براي نمايشگاه ساخته نشده است. او همچنين به آثار و تبعات جانبي برگزاري نمايشگاه براي مردم تهران در اين بخش از شهر اشاره کرده بود.

اما آماده نبودن شهر آفتاب باعث شد تا در نهايت روز شنبه، ۹ ديماه، همايون اميرزاده، سخنگوي شوراي سياستگذاري سي و يکمين نمايشگاه کتاب تهران، از بازگشت نمايشگاه کتاب به مصلي خبر دهد. او در عين حال اظهار کرد: البته ما تفاهمنامه ششسالهاي با شهرداري تهران براي در اختيار قرار گرفتن مجموعه شهر آفتاب براي برگزاري نمايشگاه کتاب داريم که تا سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد و بر اساس همان تفاهمنامه چنانچه‌امکانات زيرساختي و فضاي مسقف در اين مجموعه تامين شود نمايشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.

با اين حساب پروسه کشدار و پرهزينه خانه به دوشي نمايشگاه کتاب نشان داد مطالبات وزارت ارشاد براي رفع مشکلات زيرساختي شهر آفتاب به نتيجه نرسيده و مسئولان ناگزير از انتقال دوباره نمايشگاه به مصلا شدهاند. صالحي اميري به عنوان وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌که حالا در سمت معاون شهردار تهران است در زمان برگزاري نمايشگاه کتاب در شهر آفتاب از شهرداري وقت به خاطر انجام ندادن تعهداتش انتقاد کرده بود و حالا بايد ديد در سمت جديدش براي رفع مشکلات شهر آفتاب چه اتفاقي ميافتد و آيا اساسا نمايشگاه کتاب تهران ميتواند صاحب يک خانه دائمي‌شود يا خير؟

مصطفي رحماندوست: مصلي دسترسي بهتري براي خانواده‌ها است

مصطفي رحمان دوست نويسنده آثار کودک و نوجوان درباره تغيير مکان نمايشگاه بين المللي کتاب از شهر آفتاب به مصلي تهران بيان کرد:با تغيير مکان نمايشگاه بين المللي کتاب هم موافق هستم و مخالف.  با اين حال اميدوارم مثل دوره‌هاي پيشين سالن کودک و نوجوان در چادرها و راهروهاي تنگ و کم عرض نباشد. به هرحال بچه‌ها نياز به فضاي بيشتري دارند تا به همراه خانواده‌هاي خود در نمايشگاه کتاب حضور داشته باشند. 

اين نويسنده در ادامه بيان کرد: البته ازطرفي برگزار کردن نمايشگاه کتاب در مصلي خيلي بهتر است چرا که مصلي تقريبا در شهر واقع شده و دسترسي بهتري براي خانواده‌ها دارد. اما ثبات داشتن يک مکان مناسب براي نمايشگاه کتاب بايد پيش از اين مد نظر مديران و مسئولان برگزار کنندگان مي‌بود تا ناشران بهتر مي‌توانستند برنامه ريزي کنند. 

«سئول» چگونه از گزينه‌هاي مکان نمايشگاه کتاب تهران خط خورد؟

 قائم مقام نمايشگاه کتاب تهران ضمن اشاره به اينکه مجموعه نمايشگاه بين‌المللي تهران، انتخاب بسياري از اعضاي شوراي سياستگذاري اين نمايشگاه بوده، درباره دلايل خط خوردن اين گزينه، توضيح داد.

اميرمسعود شهرام‌نيا قائم مقام نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران به نظرات مختلف فعالان نشر که پس از اعلام تغيير مکان برگزاري دوره سي و يکم اين نمايشگاه و بازگشت آن به مصلاي امام خميني (ره) مطرح شده است، واکنش نشان داد.

وي اعلام کرد: انتخاب بسياري از دوستان شوراي سياستگذاري نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران، مديران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌و تشکل‌هاي نشر، مجموعه نمايشگاه بين‌المللي تهران در خيابان سئول بود و بازديد و مذاکرات مختلفي هم با مسولان آن انجام شد ولي به دليل تداخل زمان نمايشگاه کتاب با نمايشگاه نفت، و برنامه‌ريزي بين‌المللي گسترده آن و عدم امکان تغيير تاريخ از يک سو و به دليل مصوبه شوراي تامين، مبني بر ممنوعيت برگزاري هرگونه نمايشگاه پرمخاطب در مجموعه نمايشگاه بين‌المللي تهران در خيابان سئول، عملاً امکان برگزاري نمايشگاه کتاب حداقل براي دوره آتي در آن مکان فراهم نبود. لذا در احترام به نظر اعضاي محترم خانواده نشر، مکان مصلي مجدد براي دوره سي و يکم انتخاب شد.

يادآوري مي‌شود، صبح شنبه ۹ ديماه «همايون اميرزاده» سخنگوي شوراي سياست‌گذاري سي و يکمين نمايشگاه بين‌المللي کتاب تهران، از تعيين مصلاي امام خميني (ره) به عنوان مکان برگزاري اين نمايشگاه در سال آينده خبر داد.

وي ضمن اشاره به معتبر بودن تفاهم نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي‌با شهرداري تهران براي در اختيار قرار گرفتن مجموعه شهرآفتاب براي برگزاري نمايشگاه کتاب تا سال ۱۴۰۰، تاکيد کرد: بر اساس اين تفاهمنامه چنانچه‌امکانات زيرساختي و فضاي مسقف در اين مجموعه تامين شود، نمايشگاه کتاب در شهرآفتاب برگزار خواهد شد. در واقع اين جابجايي به نوعي همکاري با شهرداري تهران براي ايجاد فرصتي در جهت آماده سازي بيشتر شهرآفتاب براي برگزاري نمايشگاه کتاب تهران است. 


مطالب پیشنهادی