همرنگی
۱۰ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حاتم محمدی

به ذات شب نگاه کن
ببین چگونه خلوت است،
سرد؛ تنها و یک، شب است.
تَبّ میکند یکی،
ز اشک دیگری خبر، نی است.
همرنگ روز نمیشود؛ شب اگر شب است
سفید همیشه در لباس شب،
نمانده است؛
سفید و زلال و

شاعر:حاتم محمدی


مطالب پیشنهادی