نیامدی ...
۱۰ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات رضا  محمدصالحی

نیامدی ، سر ِ این غصه باز می ماند
نگاه منتظرم در حجاز می ماند

نیامدی ، سر عُمرم فرود آمده لیک
در آرزوی تو سر ، بر فراز می ماند

هنوز ناز تو را می خرند ملت ِعشق
دل رمیده ی ما ، در نیاز می

شاعر:رضا محمدصالحی


مطالب پیشنهادی