شعر جدید
۱۰ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حدیث دهقان شوروئیه

۱- برای برگشتنت
تمام مداد سفید های جهان را
جمع کرده ام
خوب می دانم
که رو سیاهی
۲- در عشق من
هوسی نیست
بگذار ببوسمت
تا مردم
بیکار ننشینند
و گناهمان را
بشورند
۳-از فکر هم آغوشی تو
لب

شاعر:حدیث دهقان شوروئیه


مطالب پیشنهادی