یادمان پدر
۸ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حسین شفيعی

یادمان پدر
که پدر چون سرباز ویتنامی
می زیست
در میان گرگها
و زخم گرگها بر صورتش
و سمفونی ی جنون گرگها
او را مرتد نمی گرد
به رجعت باران
ودر آهنگسازی ی باران
بر مزارش
گریستیم چون مادر ویتنامی

شاعر:حسین شفيعی


مطالب پیشنهادی