جشنواره‌ تئاترشهر باید با هنر نمایش پیوندی مستحکم‌ برقرار کند
۶ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو

محمدعلی نجفی شهردار تهران در پیامی به مناسبت برگزاری ششمین جشنواره تئاترشهر، پیوند روح زندگی و انسان را با بهره‌گیری از ابزار هنر رسالت سنگین این جشنواره که بزرگترین رویداد تئاتری شهرداری تهران به شمار می‌رود، دانست.

شهردار تهران  گفت:شهرها در گذر زمان، چهره عوض می‌کنند؛ بناهای فرسوده فرو می‌ریزند و بناهای نو به جای آنها می‌نشینند،  گذرگاهی کم‌رهگذر بدل به بزرگراهی پرتردد می‌شود، کاربری بسیاری از فضاها تغییر می‌یابد و  مدام بر تعداد مراکز تجاری، فرهنگی و تفریحی افزوده می‌شود. اما اینها همه روبنای شهر است و در لایه‌های زیرین آن، متن مهم همیشگی یعنی «زندگی» جاری است. اساساً «زندگی» و «انسان‌ها» هستند که به شهرها هویت و معنا می‌دهند وگرنه شهر، بدون ساکنان و حاضرانش، مفهوم خود را از دست می‌دهد. در واقع، شهر موجودی زنده است که ساختمان‌ها و بناها کالبد آن را شکل می‌دهد و آدمیان و زندگی‌هایشان، روحی است که در این کالبد دمیده می‌شود. حال، آن‌گاه که سخن از شهرهای کلان به میان می‌آید، این موجود زنده، شکلی پیچیده‌تر به خود می‌گیرد و تحلیل آن دشواری‌های بیشتری دارد. با این همه، ما ایرانیان این سعادت و فرصت را داریم که از دو سرچشمه‌ی جوشان بنوشیم و مسیر زندگانی، حتی در شهری به وسعت «تهران» را، بر خود هموار سازیم: رهنمودهای بی‌بدیل اسلامی و فرهنگ و هنر غنی ایرانی.

نجفی در ادامه بیان کرد:و این دو چراغ روشن، همواره پیش روی ما هستند و به ترسیم مسیر زیستن ما می‌پردازند. اما همان طورکه شهرهای بزرگ، خاصه «تهران» با سرعتی غریب چهره عوض می‌کنند، آدمیان ساکن آنها نیز، فرصتی محدود برای زیستن در این فضاها دارند و در گذر زمان، جای خود را به نسل‌های بعد و بعدتر می‌دهند. در این میان، آنچه از آنان به جای می‌ماند و به آیندگان منتقل می‌شود، سبک زیستی و نحوه مواجهه‌ای است که با اخلاق و زندگی شهروندی داشته‌اند. هر چه این اخلاق و سبک زندگی از صافی هنر گذشته‌ باشد، زیباتر می‌شود و ماندگاری بیشتری خواهد یافت. همین جاست که هنر نه به عنوان ابزاری تبلیغاتی، بلکه به عنوان ودیعه‌ای آسمانی در دست انسان رخ عیان می‌کند تا هویت انسان شهرنشین امروز و اخلاقیات ارزنده‌ای را که بایسته‌ی اوست، برایش ترسیم کند و برای آیندگان نیز به یادگار بگذارد.

شهردار تهران در پایان با اشاره به هنر نمایش عنوان کرد:نیاز به تکرار نیست که در میان هنرها، “نمایش” از ارج و قربی بسیار والا برخوردار است؛ چرا که از یک سو پیوندی عمیق با زندگی دارد و از سویی دیگر، همواره حامل پیام‌هایی روشن و تاثیرگذار بوده است. از همین روست که “جشنواره‌ی تئاتر شهر” به عنوان جشنواره تخصصی تئاتر در “شهرداری تهران”، رسالتی سنگین بر دوش خود دارد و باید میان روح شهر و هنر نمایش، پیوندی مستحکم‌تر برقرار کند و اکنون نیز که در ششمین گام خود، به نیکی “تکریم زندگی” را به عنوان شعار و پیام خود برگزیده، رسالت مهم‌تری را بر عهده دارد. در خاتمه این مجال، از دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره و از هنرمندانی که با ششمین جشنواره تئاتر شهر همراه و همدل شدند صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم و توفیق بیشتر آن‌ها را خواهانم.


مطالب پیشنهادی