آیینه یِ آب
۶ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات آرش کاویانی

شیهه کشان
بر بخار رويا سم می کوبد و
می شکفد
آيینه یِ آبی
بر دو مشت و
يک چهره یِ باکره
يک چلچله يخ!
از اعماق ريشه یِ کوچ
سياه می دمد باد
بر غبار
ماه نارس
دو نيم شده در جلگه
می لرزد
ابرِِ

شاعر:آرش کاویانی


مطالب پیشنهادی