« رها باش »
۵ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سیید محمد علی  وکیلی

چون باد رها باش که طوفان بشوی
ویرانه کنی خانه و ویران بشوی
بگذار زمین هرچه که داری بگذار
چندان بگذاری که دو چندان

شاعر:سیید محمد علی وکیلی


مطالب پیشنهادی