تمام دنیا تویی
۵ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سارا ژون

آتش گرمای آغوش تو را دارد
انار رنگ لب هایت
بید تاب گیسوی تو را
رود موج صدایت
و نرگس ها بوی دستانت را میدهند
تمام دنیا تویی
اما خودت کجایی که

شاعر:سارا ژون


مطالب پیشنهادی