هلهله
۳ام دی ۱۳۹۶ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات احمد نعیمی

پاییز دو چشمت چه قَدَر ناز و قشنگ است
شوری به دلم همچو دل چلچله انداخت
تا خنده ی زیبای تو را باز شنیدم
آهنگ خوشت در همه جا هلهله انداخت
زیبایی چشم تو شده شهره ی این شهر
در کوچه و بازار و

شاعر:احمد نعیمی


مطالب پیشنهادی